Príprava žiadosti o výrub kríkov a stromov podľa platnej legislatívy

Vybavovanie formalít a rôznych povolení je zdĺhavý a otravný proces. Nechajte ho na nás. Počas osobnej prehliadky pozemku hneď na mieste posúdime, či bude potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. Ak áno, pripravíme potrebné dokumenty a rovno ich podáme na príslušnom úrade. Výrubu už následne nič nebude brániť.

Read More

Spracovanie pôdy pôdnou frézou

Ak potrebujete pripraviť pôdu na stavbu, zakladanie trávnika alebo záhradkársku sezónu, môžeme vám pomôcť s jej rozdrvením až do hĺbky 14 cm. Vyčistíme ju tiež od kameňov a koreňových systémov, ktoré by mohli pri výseve trávnika zavadzať. Zároveň ju tak prevzdušníme a skypríme, aby do nej lepšie prenikali potrebné živiny.

Read More

Štiepkovanie konárov, drvenie a frézovanie drevín

Vyrezávanie kmeňov kríkov, stromov a náletových drevín do hrúbky 140 mm zvládneme lesníckou frézou. Postaráme sa tiež o trčiace pne a štiepkovanie padnutých porastov, ktoré rovno transportujeme na zberné miesto. Alebo ho môžeme spracovať pomocou drvenia, čím vznikne užitočné biologické hnojivo na prekyprenie vášho pozemku.

Read More

Mulčovanie pozemkov

Udržiavanie rozsiahlych trávnatých povrchov je únavná a časovo náročná práca. Samotným kosením totiž nekončí. Trávu je nutné pohrabať, spracovať alebo odviezť. S naším strojom však nemusíte vôbec nič – stačí ho pustiť a on už pokosenú trávu sám rozomelie na drobné čiastočky, ktoré následne necháva na povrchu ako biologické hnojivo.

Read More

Čistenie pozemkov

Kompletné vyčistenie verejných alebo súkromných pozemkov od rastlinného porastu, drevín, kríkov aj na nerovnom a strmom teréne prostredníctvom výkonného stroja Green Climber LV600, ktorý pracuje rýchlo, ekologicky a šetrí nielen vaše náklady, pracovnú silu, ale najmä váš čas.

Read More