Udržiavanie rozsiahlych trávnatých povrchov je únavná a časovo náročná práca. Samotným kosením totiž nekončí. Trávu je nutné pohrabať, spracovať alebo odviezť. S naším strojom však nemusíte vôbec nič – stačí ho pustiť a on už pokosenú trávu sám rozomelie na drobné čiastočky, ktoré následne necháva na povrchu ako biologické hnojivo.